Vælg dit sprog

Elisabethstraße 1 | 25980 Westerland +49 46 51 / 92 80-0 info@marinhotel.de

Vælg dit sprog

Impressum

Oplysninger i henhold til § 6 TDV


Marin Hotel Sylt GmbH
Elisabethstraße 1
25980 Vesterland


Telefon: 0 46 51 / 92 80-0
Kontakt: info@marinhotel.de


Administrerende direktør: Herr Andree Saar
Handelsregistreringsnummer HRB 1502
Distriktsdomstol Nibøl
Ust. ID DE 199903456

Ansvarsfraskrivelse /Disclaimer

Section-01

1. Indhold af online tilbuddet


Forfatteren forbeholder sig ret til ikke at være ansvarlig for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de givne oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren, der henviser til skader af materiale eller ideelle skader, forårsaget af brugen eller manglende brug af de angivne oplysninger eller ved brug af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, er i princippet udelukket, for så vidt som forfatteren ikke er påviseligt forsætlig eller groft uagtsom er til stede. Alle tilbud er gratis og ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig ret til at ændre, slette dele af siderne eller hele tilbudet uden forudgående varsel såsom midlertidigt eller permanent opsige offentliggørelsen

Section-02

2. Referencer og links

orfatteren er ikke ansvarlig for indhold, der er knyttet til eller henvist til fra hans sider - medmindre han har fuld kendskab til ulovligt indhold og havde teknisk viden til at kunne forhindre ulovlige indhold. Udbyderen af disse sider er eneansvarlig for indhold, der kan stilles til rådighed, især for skader som følge af brugen eller manglende brug af sådanne oplysninger, ikke den person, der kun henviser til den respektive offentliggørelse via links. Denne begrænsning gælder også for udenlandske opslag i gæstebøger, diskussionsfora og postlister fra forfatteren.

Section-03

3. Ophavsret


Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til anvendte grafiker, lyde og tekster i alle publikationer, til at bruge grafik, lyde og tekster oprettet af sig selv eller adgang til licensfri grafik, lyde og tekster. Hvis siderne skulle indeholde et uidentificeret billede, en lyd eller tekst, der er beskyttet af en udenlandsk ophavsret, kan ophavsretten ikke afgøres af forfatteren. I tilfælde af en sådan utilsigtet ophavsretskrænkelse fjerner forfatteren det tilsvarende objekt fra hans / hendes udgivelse eller underretter rettighedshaveren herom. Ophavsretten til publicerede objekter, der er oprettet af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver kopi eller brug af genstande som diagrammer, lyde eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra forfatteren.

Section-04

4. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse


Hvis sektioner eller individuelle udtryk i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele uændret af denne kendsgerning.


Obligatoriske oplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013:


Link til hjemmesiden for Europa-Kommissionen for forbrugeruenigheder: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - yderligere informationer findes på siden. - For første spørgsmål om en eventuel tvistbilæggelse bedes du kontakte info@marinhotel.de.